-بررسی گزاره های تناقض نمای قرآنی در حوزه علم کلام،
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: سطح 3 حوزه علمیه
نام استاد/نام دانشجو : صادق توکلی زاده