ساختار آیات پایانی قرآن کریم
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه علوم اسلامی رضوی زمستان 92
نام استاد/نام دانشجو : حمزه قویدل خضربیگی