قصص قرآن از منظر استاد معرفت
42 بازدید
محل نشر: معرفت قرآنی، یادنگار آیت الله محمد هادی معرفت (ره) ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسل
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی