التمهید و جایگاه آن در میان آثار قرآن پژوهی
42 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » زمستان 1386 - شماره 26 »(20 صفحه - از 257 تا 276)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
التمهید فی علوم القرآن اثر استاد ارجمند آیة‌الله محمدهادی معرفت مهمترین و گسترده‌ترین اثر عصر حاضر در وادی علوم قرآن و حلقة ارتباطی میان میراث گذشته و افقهای باز آینده است. در این مقاله تلاش بر این است که پس از مقدماتی کوتاه در شناخت علوم قرآنی، این اثر شناسانده و جایگاه آن در میان آثار قرآن‌پژوهی نمایانده شود. واژگان کلیدی: قرآن، علوم قرآنی، قرآن‌پژوهان، آثار قرآن‌پژوهی، آثار آیة‌الله معرفت.
آدرس اینترنتی