مبالغه، ایهام و استخدام در قرآن کریم: قسمت ششم از سلسله مقالات «بدیع در قرآن»
39 بازدید
محل نشر: علوم و معارف قرآن » بهار و تابستان 1377 - شماره 6 و 7 »(20 صفحه - از 99 تا 118)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی