وحیانی بودن ساختار قرآن
34 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » پاییز و زمستان 1378 - شماره 19 و 20 »(32 صفحه - از 324 تا 355)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی